Norsk Jernbanemusikk ForbundNJMF er et samarbeidsorgan for alle jernbanens musikkorps i Norge - JMK Bergen, JMK Drammen, JMK Narvik, JMK Oslo, JMK Stavanger og JMK Trondheim. NJMF er medlem av FISAIC gjennom Jernbanepersonalets Fritidsråd.


NJMFs formål er å være et bindeledd korpsene imellom, sørge for at korpsene har lik uniformering og uniformsregler og framstår som gode ambassadører for jernbanen, samt sørge for at det bli arrangert landsstevner hvert 3. år.


Styret i forbundet består av de som til enhver tid er ledere i hvert av korpsene. Korpset som har neste landsstevne har også styrets lederfunksjon.


De enkelte korps er egne organisasjoner og du tar kontakt med de dersom du kan tenke deg å begynne å spille i et av våre korps. Det er i dag ingen krav om å ha tilhørighet til en av jernbanens organisasjoner for å bli medlem. 


Forbundets org.nr er 993 920 681 og vedtekter kan du lese her. Ta kontakt med forbundet her.


Her er en smakebit fra oppmarsjen i landsstevnet i 2022 i Stavanger og 2015 i Narvik.