Vi er et aktivt korps med ca. 50 spillende. Vil du bli med oss, kom til Norsk Jernbaneskole på Grorud torsdag kl. 17:00!


Du trenger ikke å være ansatt i jernbanerelatert virksomhet for å spille med oss. Du trenger kun å ha glede av å spille. Vår dirigent Erlend Moen sørger for å få det optimale ut av oss på en morsom og pedagogisk måte, noe som gjør at øvelsene aldri bli kjedelige.


Fortsatt tvilende til å bli med? Kom innom en øvelse, en av våre konserter eller kontakt oss.

Vår dirigent

Erlend Moen er fra det glade sørlandet og studerte komposisjon og utøvende jazztrompet ved NTNU og senere direksjon ved Norges musikkhøgskole. 

 

Han er allsidig og leder både korps og storband på fast basis, men tar stor glede i å jobbe med andre typer ensembler og har vært involvert i flere ensembler og oppsetninger fra Ska til opera. Utover det jobber han med å komponere og arrangere for ensembler av alle slag og sier aldri nei til en spennende utfordring!

Kom og spill med oss

Om oss

Jernbanens Musikkorps Oslo ble stiftet 1. oktober 1937. Korpset er tilknyttet Norges Musikkorps Forbund og Norsk Jernbanemusikkforbund.


Sommeren 1937 møtte 2 tjenestemenn på Kampe-trikken. Det var Halvard Taalesen og Georg Hultman. Taalesen som var gammel musiker med Norges Musikkorps Forbunds høyeste utmerkelse Sølvtrompeten, foreslo for Hultman som da var formann i Oslo Distrikt Organisasjon at man burde gjøre et forsøk på å stifte et jernbanemusikkorps i Oslo. De ble enige om at tanken var god og at de skulle møtes igjen for å drøfte et opplegg.


Taalesen tok kontakt med Oscar Norum som ved siden av sitt arbeid ved NSB, hadde vært militærmusiker. Formannshytta på Sørenga ble for disse 3 tjenestemenn et samlingssted, og det ble mange møter her før man kom så langt at det kunne sendes ut et opprop om å melde seg interessert.


Til det innkalte møte 22. oktober 1937 møtte i alt 30 tjenestemenn som var interessert i dannelsen av Jernbanens Musikkorps Oslo. Dette så jo lovende ut, mer enn man fra første stund hadde tenkt seg. Det som ble den første store oppgaven var å skaffe midler til innkjøp av instrumenter. Etter en del debatt ble man enige om å søke Interessekontoret om et lån på kr. 2.000,-. Hvis ikke lån ble innvilget i Interessekontoret, skulle man forsøke å låne i en bank. Oscar Norum stilte sin egen hytte som pant for at lånet skulle bli innvilget. Ikke noe skulle stoppe dannelsen av JMK Oslo. Søknaden fra Interessekontoret ble innvilget mot at medlemmene kausjonerte en for alle, alle for en. For å få mest mulig ut av pengene, ble det kjøpt brukte instrumenter, og 2. februar 1938 var korpset klart for sin første øvelse med Oscar Norum som dirigent.


3 måneder etter oppstart stilte korpset i demonstrasjonstog 1. mai 1938 og har siden stilt opp i samtlige 1. mai arrangement. Korpset hadde ikke bestått i mer enn 2 år før Norge ble rammet av krig, men selv i disse vanskelige tider holdt korpset ukentlige øvelser. Den første lengre reisen korpset la ut på var til Lærdal i Sogn i pinsehelgen 1939. Under krigen fikk korpset i stand en tur til Bygdheim hotell i Gol. Turen gikk av stabelen 30-31. august 1941. Prisen var kr 3,60 for medlemmer. Korpset hadde ikke uniformer på den tiden, bare luer med merket av den berømte vingen på. Folk på Gol forbandt sikkert dette merket med det NS brukte. Det ble bekjentgjort konsert om ettermiddagen. Konserten ble avholdt, men ikke en eneste tilhører møtte opp. Senere var det noen som ringte og spurte hva slags folk det var, og da det ble klart at det var jernbanefolk, manglet det ikke på publikum da korpset spilte opp til dans senere på kvelden. Som alle skjønner, ble medlemmene godt sammensveiset under krigen og korpset kunne derfor stå spilleklart i 1945.


Lenge var korpset forbeholdt menn og ansatte i jernbanen. Først ble det åpnet opp for å ta inn andre enn NSB ansatte, deretter kom damene. Laila Grønbakken var den første i 1972.


Korpset er glade i å reise og var/er på turer i innland og utland. En periode hadde de egen jernbanekorpsvogn som man hengte på ordinære tog og på den måten kom seg på tur.

6.mai 1999 ble korpset rammet av en brann i øvingslokalet på Tomtekaia, Oslo. Hele notelageret gikk med i brannen, og det ble reddet ut noen få instrumenter og fanen. Det var bare å starte på nytt med nytt øvingslokalet i velferdssalen på Grorud verksted, Nyland. I dag øver vi i lokaler hos Norsk Jernbaneskole.


Aktivitetskalender:

kommer senere

Siste nytt på vår facebook-side

kommer senere

Kontakt oss:

Jbf bank og forsikring er til for deg som jobber i jernbanesektoren, og er sponsor av Jernbanepersonalets fritidsaktiviteter.

 

Bli bedre kjent med Jbf og se utvalget av bank- og forsikringstjenester på www.jbf.no.