Jernbanens Musikkorps består av 6 korps i Bergen, Drammen, Narvik, Oslo, Stavanger og Trondheim. Korpsene danner Norsk Jernbanemusikk Forbund og møtes til nasjonale stevner hvert 3. år. Ta kontakt med ditt lokale korps dersom du ønsker å spille med oss. Gå til korpsene med lenkene nedenfor.


Jbf bank og forsikring er til for deg som jobber i jernbanesektoren, og er sponsor av Jernbanepersonalets fritidsaktiviteter.

 

Bli bedre kjent med Jbf og se utvalget av bank- og forsikringstjenester på www.jbf.no.