Jernbanens Musikkorps Trondheim er ett av seks jernbanekorps i Norge. Vi øver i Breidablikk aktivitetshus hver tirsdag kveldog medlemmene kommer både i og utenfor jernbanebransjen. 


Vi har flere konserter gjennom året, mange spilleoppdrag i mai-dagene, deltar på nasjonale stevner og har korpstur i inn- og utland.


JMK Trondheim ble stiftet i 1939 og består i dag av ca. 50 aktive medlemmer. Vi legger stor vekt på det sosiale miljøet, men ønsker samtidig å bli bedre musikere, godt hjulpet av vår inspirerende dirigent Runar Valheim Værnes. Har du lyst til å spille i korps som ikke stiller i konkurranser, blir du godt mottatt i JMK Trondheim. 

Vår dirigent

Runar Valheim Værnes er vår dirigent siden 1. august 2018.


Runar har utdanning fra konservatoriet i Stavanger og Paris, samt NTNU. Han har erfaring som musiker og dirigent, og er fast ansatt trombonist i Luftforsvarets musikkorps her i Trondheim.


I videoen kan du se Runar i aksjon i Luftforsvarets Musikkorps.

Juletrefester og andre oppdrag

Vi arrangerer juletrefester og tar dugnadsjobber. Se prisliste juletrefester nedenfor og få en smakebit i videoen.

Om oss


Jernbanens Musikkorps Trondheim ble stiftet 18.august 1939 av en håndfull verkstedarbeidere ved Marienborg. Korpset har imidlertid aner tilbake til 1895 da det ble stiftet et musikkorps i NSB's 5.distrikt. Dette korpset eksisterte som et samarbeidskorps under navnet Fram/Jernbanen fram til 1931 da det ble lagt ned.


Det nystartede korpset greide å holde seg oppe under hele krigen. De hadde øvelser inne på NSB Marienborgs område uten å bli oppdaget av tyskerne, så da freden kom var det et musikkorps på noen og tyve medlemmer som var med på fredsfeiringene.


Etter krigen og frem til slutten av 60 årene var det kun jernbanefolk som spilte i korpset. På grunn av liten rekruttering til jernbanen eksisterte korpset kun som oktett før driftige sjeler innen korpset kunne ønske nye medlemmer velkommen i forbindelse med NSBs 150 års jubileum i Nidarøhallen i 1979. Etter den tid har korpset stadig vært i fremgang og er, mener vi selv, et korps med utrolig godt sosialt miljø. Korpset er jevnlig ute på spilleoppdrag, i snitt har vi ett spilleoppdrag hver 14. dag. Vi har vært brukt som basiskorps for NSB Klubbens deltagelse i "Ta sjansen" i Holmenkollen flere ganger. I tillegg har vi deltatt både i europeiske , nordiske og norske jernbanemusikkstevner samt enkelte stevner i NMF regi.

Aktivitetskalender:

Siste nytt på vår facebook-side (kommer)