JMK Trondheim© 2013  

Våre aktiviteter

Vi arrangerer normalt marsjkonsert i mars, høstkonsert i november og adventskonsert i desember. I tillegg spiller vi tradisjonelle julesanger på Trondheim S ved juletogene, og vi har deltatt i Lotto-divisjonen under NM i janitjar de senere årene.

Konserter

1. og 17. mai

Korpsturer

Jernbanens Musikkorps er godt synlig i opptogene 1. og 17. mai. I tillegg spiller vi på kransenedlegginger begge dager, og holder konsert på sykehjem i Ila.

 

Bildet er fra bekransningen av Sissi Klein statuen.

Vi er på korpsturer hvert år, noen ganger kortere sommerturer og andre ganger på lengre turer.

 

I 2013 var det korpsturer til Røros i mai og Calella, Spania, i oktober. Bildet er fra Callella der vi, sammen med en rekke andre jernbanekorps, spilte på Montzerrat-klosteret og under oktoberfestivalen.

 

 

Juletrefester

Denne sesongen har vi spilt på 11 juletrefester i desember/januar. Korpset spiller på juletrefester for firma, barnehager, skoler mm, eller arrangerer "full pakke" - Spilling og julesanger, leker, gevinster, kaffe og kaker.

 

Send oss en forespørsel om juletrefest - spilling og sang, leker med gevinster, kaffe og kakesalg.

 

 

 
X

Passord:

Feil passord.